lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

En hedersdoktor i Riga

2014-11-11

susanne iwarsson

Den 28 november utses professor Susanne Iwarsson till hedersdoktor vid Riga Stradins University. Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

-  Jag känner mig väldigt hedrad över utmärkelsen – det hade jag aldrig kunnat drömma om! säger Susanne Iwarsson

I mitten av 1990- talet var Susanne Iwarsson en av de svenska arbetsterapeuter som åkte till Riga i Lettland för att bygga upp en arbetsterapeututbildning. 

-  Varken utbildning till arbetsterapeut eller sjukgymnast fanns vid den här tiden i Baltikum. Istället valdes en grupp läkare ut som under 18 månader fick en ”Crash course” i ämnet arbetsterapi för att sedan kunna bli lärare på den nya utbildningen.

Lettland hade precis blivit självständigt och Riga var en mörk, omodern stad starkt påverkad av Sovjetunionen. Genom åren har Susanne Iwarsson fått se en stad som utvecklats och blivit modern, med förbättrad standard och en öppenhet mot ny forskning.

gatubild fraan riga
Gatubild från Riga

-  2001 sökte vi, tillsammans med Riga Stradins University, pengar från EU för projektet ENABLE-AGE och fick sammanlagt 22 miljoner kronor till äldreforskning. För första gången i Lettland började på detta sätt forskning bedrivas utanför sjukhusmiljön.

Projektet fick mycket uppmärksamhet och har bland annat resulterat i forskarutbyte över landsgränserna. Susanne Iwarsson har varit handledare till en doktorand i Lettland och även examinerat på kandidatnivå sedan samarbetet startade. Den 28 november sker promotionen i Riga och Susanne har blivit ombedd att lämna sina mått för att få sin hedersdoktorsdräkt uppsydd.

-  Jag känner mig väldigt hedrad över utmärkelsen – det hade jag aldrig kunnat drömma om!

 
Text: Åsa Hansdotter
Foto: Susanne Iwarsson