lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ekonom med koll på institutionens historia

2017-01-24

Maria Mellin

Ekonomen Maria Mellin är en av de första som anställdes vid Institutionen för hälsovetenskaper. Hon sporras av stora projekt - och gillar flyt och tydliga redovisningar.
När kostnader och intäkter befinner sig på rätt sida trivs hon, och hon misstycker inte till lite detektivarbete. Men hon hoppas också få tid till mer musik i sitt liv.
 

Vem är du (bakgrunds-, kompetens- och yrkesmässigt)?

– Jag är uppvuxen i Blekinge, Karlshamn. Jag åker dit regelbundet och hälsar på familjen. Blekinge är för mig en plats för rekreation. 1987 kom jag till Lund för att studera. Jag började med statsvetenskap, och läste sedan ekonomi och sociologi. Därefter blev det personaladministration och juridik. Så nej, det var inte givet att jag skulle bli just ekonom. Jag tänkte först att jag skulle jobba i riksdagen med att skriva lagtexter. Men offentlig verksamhet blev det ju hur som helst.

Hur hamnade du här på institutionen?

– Jag började sommarjobba på Ideon, med ekonomi och i receptionen. Där kom jag i kontakt med universitetsfolk och blev erbjuden vikariat på Kemicentrum. Detta var 92/93, och jag stannade på Kemicentrum i sju år. Sedan har jag jobbat som ekonom centralt på universitetets ekonomienhet och på olika institutioner. När den här institutionen bildades 2006 var det tillträdande administrativa chefen Christian Rohman som rekryterade mig.

Var i HSC-huset hittar vi dig?

– Jag sitter i kanslikorridoren på våning två.

Maria Mellin
Maria Mellin. Foto: Erika Svantesson

Hur ser en typisk jobbdag ut för dig?

– Jag hanterar ekonomin i forskningsprojekt, både kortare och längre. Det är främst forskarna inom arbetsterapi och fysioterapi jag arbetar tillsammans med (min ekonomkollega Christina Annerstedt jobbar med forskarna inom omvårdnad). Jag är oftast med i ansökningsprocessen från början. Jag hjälper till att sätta prislappar på det som forskarna vill göra inom projektet. Exempelvis en datainsamling: ska den göras i Skåne eller i en större del av landet? Det påverkar ju kostnaden. Projekten kan vara på 50 000 kronor eller flera miljoner, det är olika. Jag redovisar också till olika finansiärer hur pengarna har använts när projekttiden har löpt ut. Ibland vill finansiärerna ha en otroligt detaljerad redovisning, till exempel EU.

Varje kvartal gör jag bokslut. Jag sköter också fakturor, kontraktshanteringar, ser till att personalkostnader hamnar på rätt projekt, besvarar ekonomifrågor… Allra mest att göra har jag vid halv- och helårsbokslut. Då måste extra noggranna kontroller göras. Alla intäkter och kostnader måste vara på rätt sida så att bokföringen blir så exakt som möjligt.

När är ditt jobb som roligast?

– Att jobba med de stora projekten, med mycket pengar, och där det finns en tydlig budget. När det flyter och det finns tydliga redovisningar längs med vägen. Men också när det dyker upp problem att lösa, när jag behöver vara något av en detektiv: Vad får köpas? Hur ska detta avtal skrivas? Det är kul att hitta lösningar.

… och som mest utmanande?

– Om jag får motstridig information och inte vet vilken information jag ska utgå ifrån. Men de gånger jag inte hittar lösningen på egen hand, vänder jag mig till ekonomkolleger och hör hur de gjort i liknande fall. Mitt jobb är kul på det sättet – jag fortsätter lära mig nya saker.

Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

– Vi är många kvinnor här på kansliet, och det är en ambitiös och hjälpsam miljö. Alla är måna om de personer vi är anställda för att ge service. Vi har det roligt och trevligt och jag känner mig delaktig här.
 
 Vad tror du att du gör om tio år?

– Jag är säkert kvar inom universitetsvärlden, det är ju här jag har min kompetens. Privat vill jag lära mig att spela piano, det har jag inte riktigt haft tid till än.

Text: Erika Svantesson

Tidigare avsnitt i serien "En stund med..."

Christina Landelius

Eva Drevenhorn

Stina Jonasson

Anneli Jönsson

Lina Behm

Karin Werner

Jenny Älmqvist Nae

Åsa Lefèvre

Oskar Jonsson

Lisa Ekstam

Anders Johansson

Elisabeth Argentzell

Annika Lexell