lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Delade erfarenheter mellan distriktssköterskor

2017-06-21

Distriktssköterskelärare

Hur många veckors VFU har ni? Hur högt söktryck har ni på distriktssköterskeprogrammet? Och hur gör ni nu när FASS ska bli helt elektronisk? De gemensamma frågeställningarna – och erfarenheterna – var många när Hälsovetenskapliga institutionen nyligen höll två konferensdagar för distriktssköterskelärare.
 

Eva Drevenhorn, examinator för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning distriktssköterska och Lina Behm, inriktnings- och kursansvarig på samma utbildning, planerade och genomförde träffen den 15-16 juni. De 17 deltagarna kom från en mängd olika lärosäten, från Kristianstad i söder till Umeå i norr. Redan vid presentationsrundan blev det tydligt att många gemensamma referenspunkter fanns, oavsett geografisk hemvist. Inte minst kände de igen sig i det alltid pågående förbättringsarbetet av utbildningen.

Distriktssköterskelärare
Eva Drevenhorn och Lina Behm presenterar det nya programupplägget.

Här på institutionen pågår just nu en ”testperiod” då det nya distriktssköterskeprogrammet i Lund sjösätts.

– Vi är väldigt öppna för synpunkter från er. Det är ett ständigt pågående arbete med förändringar och justeringar, sa Lina Behm när hon och Eva Drevenhorn i stora drag berättade om förändringsarbetet. Bland det nya i Lundautbildningen märks saker som högre integrering av VFU och teori, samt uppföljning på VFU med trepartssamtal. Den vetenskapliga teorin kommer att löpa som en strimma genom alla kurser i stället för att ligga som renodlade teorimoment.

Anpassningarna vill i möjligaste mån möta de många olika krav som verksamheterna ställer på vad en distriktssköterska ska ha med sig för kunskaper.

Nya utmaningar dyker ständigt upp. ”Hur gör ni nu när FASS slutar tryckas i papper?”, undrar en deltagare. Ett konstruktivt samtal utbryter: i vilken utsträckning kan man låta en student sitta och slå i den nätbaserade FASS under sin examination i förskrivningsrätt?

– Hmm, ja ytterligare en utmaning att ta tag i inför hösten då, konstaterar Lina Behm.

En deltagare från Karlstads universitet säger att en databas med fall där studenterna kan träna sig i läkemedelsförskrivning står högt på hennes önskelista.

Distriktssköterskelärare grupp
En av många diskussioner deltagarna emellan.

MedCUL:s Pia Strand gästade också gruppen för att prata om aktivt lärande. ”Toppenbra tips” och ”kul och inspirerande!” löd några av omdömena efteråt. Ett par timmar vigdes också åt presentationer av lokal LU-forskning av distriktssköterskor.

Den andra dagen diskuterades aktivt lärande och om vilka kliniska färdigheter som examineras – och hur?

Så vad upplevde deltagarna själva att de fick med sig från dessa två dagar? Trevligt och positivt med utbyte mellan lärosäten, tyckte någon. Åtskilliga uppgav att de särskilt uppskattade de pedagogiska tipsen om aktivt lärande. Och flera var imponerade av att Institutionen för hälsovetenskaper har så många forskande distriktssköterskor. Ett omdöme:

”Jag tycker ni har en mycket bra bredd inom er forskning och fantastiskt att alla är distriktssköterskor!”

Nästa år går stafettpinnen för nätverksträffen vidare till Jönköping.

Text och foto: Erika Svantesson