lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Allt hänger ihop

2012-04-02

gunvor gard

Många som söker till primärvården idag har inte bara ett medicinskt tillstånd, utan även en psykosocial problematik. Gunvor Gard, psykolog och sjukgymnast arbetar med hälsopromotion och livsstilsförändringar och  har ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö - hon menar att allt hänger ihop.

Läs mer