lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Våra professorer

Nedanstående professorer är verksamma vid vår institution (för att läsa mer klicka på namnet).

christine rubertsson professor haelsovetenskap

 
Christine Rubertsson
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
E-post:christine.rubertsson@med.lu.se

gerd ahlstroem

 
Gerd Ahlström
Omvårdnad
Tel: 046-2221916
E-post: gerd.ahlstrom@med.lu.se

anna karin dykes professor haelsovetenskap

 
Anna-Karin Dykes
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Tel: 046-222 19 26
E-post: anna-karin.dykes@med.lu.se

mona eklund professor haelsovetenskap

 
Mona Eklund
Arbetsterapi
Tel: 046-222 19 57
E-post: mona.eklund@med.lu.s

anna forsberg

 
Anna Forsberg
Vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation
Tel: 046-222 18 41
Anna.Forsberg@med.lu.se

gunvor gard

 
Gunvor Gard
Sjukgymnastik
Tel: 046-222 41 08
Gunvor.Gard@med.lu.se

Inger Hallström

 
Inger Hallström
Pediatrisk omvårdnad
Tel: 046-222 18 96
E-post: Inger.Hallstrom@med.lu.se

lars hansson

 
Lars Hansson
Vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning
Tel: 046-222 18 42
E-post: lars.hansson@med.lu.se
 

susanne ingress

 
Susanne Iwarsson
Gerontologi och äldrevård
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se 

jan lexell

 
Jan Lexell
Rehabiliteringsmedicin
Tel: 046-222 19 91
E-post: jan.lexell@med.lu.se

Ulrika Bejerholm

 
Ulrika Bejerholm
Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning
Tel: 046- 222 19 58
E-post: ulrika.bejerholm@med.lu.se
 

birgit rasmussen professor haelsovetenskap

 
Birgit H Rasmussen
Professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård
E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se

bengt sivberg

 
Bengt Sivberg
Vårdvetenskap med inriktning mot psykiska funktionshinder och etiska frågeställningar
Tel: 046- 222 19 73
E-post: bengt.sivberg@med.lu.se

hanne toennesen

 
Hanne Tønnesen
Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård
Tel: 040-33 29 85
E-post: hanne.tonnesen@med.lu.se

Prof. emeriti: