lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt


Ledning och kansli

lena karin erlandsson

Prefekt
Lena-Karin Erlandsson
046-222 19 56
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

ger ahlstroem

Ställföreträdande prefekt
Forskarutbildning
Gerd Ahlström
046-222 19 16
gerd.ahlstrom@med.lu.se

gunilla carlsson

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Gunilla Carlsson
046-222 18 16
gunilla.carlsson@med.lu.se

pia lundqvist

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Pia Lundqvist
046-222 18 28
pia.lundqvist@med.lu.se

christian rohman

Administrativ chef
Andreas Andersson
046-222 19 12
andy.andersson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.

Evelina Karlsson, personalsamordnare, foto: Ylva Nilsson

Personalsamordnare
Evelina Karlsson
046-222 19 20
Evelina.karlsson.1223@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor. 

Sarah Quist, personaldministratör, foto: Ylva Nilsson

Personaladministratör
Sarah Quist
046-222 37 12
sarah.quist@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Personaladministration, doktorandtjänster (bl.a. förlängning)

Erika Svantesson

Kommunikatör
Erika Svantesson
046-222 18 85
erika.svantesson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Kommunikativt stöd, mediestrategier, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering. 

ylva nilsson

Kommunikatör
Ylva Nilsson
046-222 18 85
ylva.nilsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Kommunikativt stöd, mediestrategier, layout, webbpublicering, fotografering. 

elisabeth loefstedt

Personaladministratör
Elisabeth Löfstedt
046-222 18 03
elisabeth.lofstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Support och granskning i Primula Res.Granskare av arvoden. Support och bevakning i Primula Web. LUCAT-ansvarig

christina annerstedt

Ekonom
Christina Annerstedt
046-222 19 17
christina.annerstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Ekonomihantering för sjuksköterskeutbildningen: budget, bokslut, återrapportering, avstämning av anslag och stadsmedel. Följa upp personalkostnader och ge ekonomisk service. 

maria mellin puffbild 96x137

Ekonom
Maria Mellin
046-222 19 69
maria.mellin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Upprätta budgetar, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.

aasa berggren nylund

Institutionsadministratör
Åsa Berggren-Nylund
046-222 18 59
asa.berggren_nylund@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administrativt stöd till prefekten samt på uppdragsutbildningen. Ansvarig för diarieföring och arkivering. Sekreterare i institutionsstyrelsen. 

Madeleine Kjell

Utbildningsadministratör och processledare
Madeleine Kjell
046-222 18 02
madeleine.kjell@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Schemaläggning/lokalbokning för interna och externa kunder. Användarstöd, implementering och support för TimeEdit. Användarstöd i projekt PlanEdit. Sekretere i HSC:s styrelse.

 

 Uppdragsutbildning 

christina landelius

Samordnare för uppdragsutbildning
Christina Landelius
046-222 19 51
christina.landelius@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Planera och koordinera uppdragsutbildning. 

roger karlsson

Uppdragskoordinator
Roger Hudin Karlsson
046-222 19 14
roger.hudin_karlsson@med.lu.se

 

 Utbildningsadministration 

lena hagman

VFU-samordnare
Lena Hagman
046 222 18 45
lena.hagman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administration, information och planering för verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske- programmet på grund och avancerad nivå samt barnmorskeprogrammet. 

Annika West

Utbildningsadministratör EVU
Annika West
046 222 18 44
annika.west@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administration av och information om verksamhetsförlagd utbildning, framför allt VFU inom kommunal verksamhet, för sjuksköterske- programmet på grund och avancerad nivå samt barnmorskeprogrammet

karin delin

Utbildningsadministratör
(tjänstledig)
Karin Delin
046-222 31 96
karin.delin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administrera sjuksköterske- programmet (termin 1 - 3) och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor. 

Anna Olofsson Franzoia

Utbildningsadministratör
Anna Olofsson Franzoia
046-222 18 61
anna.olofsson_franzoia@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:  
Administration av sjuksköterskeprogrammet termin 4-6 (registrering och rapportering i Ladok, registrering och lärarstöd i Moodle).  

anna blomgren

Utbildningsadministratör
Samordnare för forskarutbildning
Anna Blomgren
046-222 18 69
anna.blomgren@med.lu.se

Administrerar röntgensjuksköterske -programmet (Ladok, Moodle, LUP m.m.). Doktorandkontakter.

roger karlsson

Utbildningsadministratör
Roger Hudin Karlsson
046-222 19 14
roger.hudin_karlsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Ansvarig för registreringar, betygsrapporteringar och utbildningsfrågor för Specialistsjuksköterske-
programmet och för fristående kurser.

anna le

Utbildningsadministratör
Anna Lönnaeus
046-222 31 96
anna.lonnaeus@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administration av sjuksköterskeprogrammet termin 1-3 (registrering och rapportering i Ladok, registrering och lärarstöd i Moodle).  

kathryn wellbaum

Utbildningsadministratör 
Kathryn Wellbaum
046-222 31 26
kathryn.wellbaum@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Ansvarig för registreringar, betygsrapporteringar och utbildningsfrågor för Specialistsjuksköterskeprogrammet och Barnmorskeprogrammet.