lu.se

Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Undervisning

Uppdragsutbildning

Utbildningen baserar sig på aktuell forskning och har ett praktiskt förhållningssätt, som gör kunskapen användbar i din organisation. Uppdragsutbildningen riktar sig främst till uppdragsgivare inom landsting och kommun.

gsp x small

Gold Standard Program (GSP)

Kurs i intensiv RÖKSTOPPSINTERVENTION

I samarbete med Beroendecentrum Malmö och WHO-CC arrangerar vi sedan några år tillbaka Kurs i intensiv rökstoppsbehandling, Gold Standard Program (GSP), vid rökfri operation, tobaksfri psykiatri, mm - där intensiv insats är ett krav.

Datum: 22/1 - 23/1 samt 26/2 2018

Sista anmälningsdag: 8 januari 2018

Kursblad inkl. anmälan

Kontaktuppgifter för information gällande innehåll och genomförande:

Eva Skagert, Kurskoordinator

eva.skagert@med.lu.se