lu.se

Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Undervisning

Handledning av post doc, doktorander, master studenter, unga forskare och ST-läkare.

Uppdragsutbildning

Utbildningen baserar sig på aktuell forskning och har ett praktiskt förhållningssätt, som gör kunskapen användbar i din organisation. Uppdragsutbildningen riktar sig främst till uppdragsgivare inom landsting och kommun.

gsp x small

Gold Standard Program (GSP)

Kurs i intensiv RÖKSTOPPSINTERVENTION inklusive KOLLEGAUTBILDNING

I samarbete med Beroendecentrum Malmö och WHO-CC arrangerar vi sedan några år tillbaka Kurs i intensiv rökstoppsbehandling, Gold Standard Program (GSP), vid rökfri operation, tobaksfri psykiatri, mm - där intensiv insats är ett krav. Till hösten kommer vi att utöka kursen med kollegautbildning.

Datum: 29-30/10 + 15/11 samt 6/12

Sista anmälningsdag: 15/10

Kursblad inkl. anmälan

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kontaktuppgifter för information gällande innehåll och genomförande:
Eva Skagert, Kurskoordinator
eva.skagert@med.lu.se 

För praktisk information:
Cecilia Gravin, Administratör
040-332977
cecilia.gravin@med.lu.se