lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Health Sciences Lab

health sciences lab

Health Sciences Lab (HSL) är ett metabolt och muskulärt laboratorium med stark forskningsanknytning inriktat mot livsstil, idrotts- och arbetsfysiologiska tester, rådgivning och utbildning.

Laboratoriet är unikt genom att vi har tillgång till och kombinerar många olika typer av mätmetoder och därför kan analysera livsstil och prestation på flera olika sätt. Det är många olika faktorer som spelar in vid mänsklig prestation - styrka, metabolism, uthållighet, anaerob kapacitet, nutrition och livsstil. Genom idrotts- och näringsfysiologiska tester kan den enskilde idrottarens prestation utvärderas och träningsplaneringen optimeras.

Health Sciences Lab finns på Lunds universitet och är ett personligt labb med hög vetenskaplig kvalitet i lugn miljö med testledare med hög utbildning.

För vem?
Vi vänder oss i första hand till forskare inom fältet för livsstilsrelaterade sjukdomar men också till olika utbildningsprogram. Vi vänder oss även till tränare samt aktörer inom rehabilitering av idrottsskador såsom idrottsklubbar på elitnivå och rehabiliteringscenter.