lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsovetenskapens dag

Årets tema: ”Familj och anhöriga i vården”.


Hälsovetenskapens dag - 21 september 

13.00

Välkomna

13.05

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka)

13.30

Att leva som familj vid bröstcancerdiagnos

13.45

Anhöriga till personer med demens: deras vardag och välbefinnande

14.00

Nätbaserat stöd för närstående

14.15

E-tjänst för anhörigstöd

14.25

Postervisning och kaffepaus

14.55

Barn som anhöriga till patienter med palliativ cancer - vems professionella ansvar?

15.10

Gruppstöd till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar

15.30

Avslut


Alternativt kan du anmäla dig genom att skriva till halsovetenskapensdag@med.lu.se.

Hälsovetenskapens dag 2017, pdf 295kB