lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lars Hansson

Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning.
Kontaktuppgifter och publikationer

Min forskning har ett fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras livssituation, behandling och rehabilitering. Det handlar framförallt om olika psykosociala insatser som kan effektivisera behandling och rehabilitering för den här gruppen, men studier kring stigma och diskriminering av den här gruppen är också ett fokus.

Jag har också ett metodologiskt forskningsintresse som inneburit att jag arbetat med modeller för att studera till exempel livskvalitet och patienttillfredsställelse med vård. Syftet med forskningen är att bidra till att skapa en vård och ett stöd som gör att psykiskt sjuka blir integrerade i samhället på ett sådant sätt att de kan leva ett liv som fullvärdiga samhällsmedborgare.

Läs mer om forskningen

lars hansson