lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet

Vår forskning inriktar sig på utveckla och utvärdera arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Vi fokuserar främst på metoden Individual Placement and Support (IPS), en variant på Supported Employment. Vi samarbetar med forskare, brukare, myndigheter och verksamheter inom området, samt bedriver även uppdragsutbildning.

Mer information presenteras i vänstermenyn.

Mer information presenteras i menyn.

ulrika arild

Forskargruppchef
Professor Ulrika Bejerholm
tel: 046-222 19 58
e-post: ulrika.bejerholm@med.lu.se

Se hit!

YES-modellen. Södertälje satsar på arbete för unga med psykisk ohälsa. Forskargruppen Arbete och psykisk hälsa hjälper till med utbildning och utvärdering.

Misa AB har donerat 245 000 kr till forskargruppen Arbete och psykisk hälsa. Medlen är dedikerade till uppstart av forskning av "Projekt Midhagen - en fallstudie". Projektet riktar sig mot nyinsjuknade i psykos som vill arbeta.

stoed forskningen beige

Nätverk
Nätverket HAV (Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande) studerar samband mellan människors dagliga aktiviteter och deras välbefinnande och livskvalitet.

Konferenser som varit - 2015

Arbete till varje pris! är en konferens i Stockholm där forskare, brukare, ministrar och representanter från näringslivet deltar.

The 31st Nordic Congress of Psychiatry (NCP) in Copenhagen - Psychiatry Works

11th international conference of the European Network For Mental Health Service Evaluation, ENMESH