lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Muskuloskeletal funktion

Målet med vår forskning är att optimera träning som behandling vid skada/sjukdom i rörelseorganen. Detta gör vi genom att studera sensomotoriska mekanismer (samspel mellan sinnen, hjärna och muskler) som påverkas av skada och undersöka betydelsen av sensomotorisk funktion för att förhindra eller bromsa besvär på sikt.

Vi bedriver forskning inom fyra områden, där vi studerar betydelsen av sensomotorisk funktion för att förutsäga, förebygga och behandla skada/sjukdom i rörelseorganen och utvecklar träningsprogram utifrån denna kunskap:

  1. Effekt av skada på sensomotorisk funktion
  2. Effekt av träning som behandling
  3. Utveckling och utvärdering av kliniska test för att mäta sensomotorisk funktion
  4. Betydelsen av god sensomotorisk funktion för att förhindra eller bromsa besvär på sikt

Knät står som modell i flera av studierna. Principerna för träning gäller också för andra skador, i första hand till skador i de nedre extremiteterna, eftersom avsikten är sensomotorisk återinlärning, det vill säga att återställa eller förbättra funktioner som försämrats efter skadan.

   

     

Samverkan

Vi samarbetar med Kulan idrottsskadecentrum, en klinik i Malmö med idrottsmedicinsk kompetens, och inom idrottsrörelsen samarbetar vi med H43 och LUGI handboll i Lund.

   

kulan web 1
kulan web 2 liten

Neuromuskulär träning hos sjukgymnast efter knäskada

eva ageberg

Forskargruppschef
Eva Ageberg
046-222 49 43
Eva.Ageberg@med.lu.se

Läs mer om forskningen i medicinska fakultetens forskningsdatabas

   

   

Samverkan

kulan logo groen pms 380 c
lugi logga
h43 lund logga