lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård

Vi bedriver forskning inom alkohol- och drogområdet i nära samverkan med kommunal, lokal och regional hälso- och sjukvård.

Dessutom forskar vi nu även om tobak med fokus på behandlingseffekt, nya metoder och program. Ytterligare utveckling har påbörjats genom att arbeta mot bättre hälsovinst där bland annat behandlingseffekt, livskvalitet ingår.

Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård (hemsida)

 

 

hanne toennesen

Forskargruppschef
Professor Hanne Tønnesen
040-33 29 85
hanne.tonnesen@med.lu.se

Läs mer om vår forskning

Hanne Tønnesen