lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsofrämjande komplexa interventioner

2017-04-24

Den 9 maj kl 10.45 presenterar vår medarbetare Connie Lethin sin forskning på Senior i Centrum. Läs mer om detta här!


2017-03-16

Vår medarbetare Christina Bökberg är i Japan och presenterar sin forskning. Läs mer om detta här!


2017-02-16

Christina Bökberg disputerar i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Läs mer här.


Gerd Ahlstrom

Forskargruppschef
Professor Gerd Ahlström
046-222 19 16
gerd.ahlstrom@med.lu.se

SAMVERKAN

NATIONELLA FORSKARSKOLAN OM ÅLDRANDE OCH HÄLSA 

SIMSAM Lund