lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsofrämjande komplexa interventioner

2018-03-07

Forskningsprojektet "Äldre med utvecklingsstörning" har uppmärksammats i två artiklar från Vetenskap & Hälsa den 5 februari och den 9 mars.


2018-02-26

Intervju i Vetenskapsradion med Professor Gerd Ahlström och Docent Anna Axmon om forskningsprojektet "Äldre med utvecklingsstörning".


2018-02-07

Den 7 februari 2018 avtackades Professor Ingalill Rahm Hallberg av institutionen för hälsovetenskaper. Läs mer om detta här.


2017-12-08

Maria Johansson försvarar sin licentiatavhandling i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Läs mer här.


2017-11-01

Professor Gerd Ahlström utnämnd till hedersprofessor vid TCM (Traditional Chinese Medicine) University of Yunnan Province i Kunming, Kina. Läs mer om detta här!


2017-04-24

Den 9 maj kl 10.45 presenterar vår medarbetare Connie Lethin sin forskning på Senior i Centrum. Läs mer om detta här!


2017-03-16

Vår medarbetare Christina Bökberg är i Japan och presenterar sin forskning. Läs mer om detta här!


2017-02-16

Christina Bökberg disputerar i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Läs mer här.


Gerd Ahlstrom

Forskargruppschef
Professor Gerd Ahlström
046-222 19 16
gerd.ahlstrom@med.lu.se

SAMVERKAN

NATIONELLA FORSKARSKOLAN OM ÅLDRANDE OCH HÄLSA 

SIMSAM Lund