lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Pia Lundqvist

Bitr. universitetslektor, Leg barnsjuksköterska
Kontaktuppgifter och publikationer

Jag är utbildad barnsjuksköterska sedan 1986 och har framför allt varit verksam inom neonatalvård. Min forskarutbildning avslutade jag 2008 vid Lunds Universitet. Avhandlingen fokuserade på fäders upplevelser i samband med, och åren efter att de blivit förälder till ett för tidigt fött barn. Jag arbetar som biträdande lektor och är kursansvarig för specialistutbildningen inriktning barn- och ungdom.

Min forskning är inriktad mot insatser som kan minska den stress som föräldrar till ett för tidigt fött barn kan uppleva. Bland annat är jag ansvarig för projekt där vi testar instrument som mäter föräldrastress och tillfredsställelse med vård samt utarbetning av ett instrument avsett att bedöma smärtupplevelser hos för tidigt födda barn.

Jag är bihandledare för två doktorander inom forskargruppen, Lisbeth Jönsson samt Åsa Lefevre.

Läs mer om forskningen

pia lundqvist