lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Åsa Tornberg

aasa segerstroem

Att hålla igen på ätandet är vanligt bland kvinnor i västvärlden – omkring en femtedel får i sig för lite energi i förhållande till vad de gör av med. Hur påverkar det kroppen om man samtidigt tränar?

Det vill forskare vid Lunds universitet titta närmare på i samarbete med tränings- och forskningscentrat World Village of Women Sports i Malmö och Köpenhamns Universitet.

 – Man kan se hormonförändringar ganska direkt när man äter en kost med för litet energiinnehåll, säger forskaren och sjukgymnasten Åsa Tornberg. Vi vill ta reda på vad som händer med metabolismen på lite längre sikt när man äter så här.

Kvinnor med ett restriktivt ätbeteende får störningar i hormonbalansen som bland annat kan leda till problem med att få barn, urkalkning av skelettet och förändringar i blodkärl som på sikt kan leda till hjärtkärlsjukdom.

Hittills finns det inte mycket forskat kring dessa besvär. Den forskning som finns tyder på att det inte är själva träningen som orsakar besvären, utan troligen att man äter för lite och kanske fel saker.

– Vi tror att det restriktiva ätandet i kombination med träning är ett stort problem, säger Åsa Tornberg. Det sätter viktiga system i kroppen i gungning. Ur ett hälsoperspektiv är det bättre att vara tränad och lite överviktig, än smal och otränad.

Pågående forskningsprojekt

  • Physiological and behavioural aspects of Low Energy Availability in females – impact on metabolism, performance and health
  • Effect of physical activity on brestcancer colorectalcancer and endometricancer

Läs mer om Åsa Tornbergs forskning

Artikel om koststudie i SvD

Varför är det mest kvinnliga kroppar som anses sjuka?

Text: Nina Hult
Foto: Åsa Hansdotter