lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Fysioterapi

Forskargruppen Fysioterapi bedriver forskning utifrån ett fysioterapeutiskt fokus inom områdena rörelseapparatens sjukdomar, ortopedi, neurologi, fysiologi, idrottsmedicin, reumatologi, onkologi och psykiatri/psykosomatik.Vi sysslar även med arbetsrelaterade problem, hälsopromotion och prevention av sjukdomar och skador.

Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt. Fysioterapi som rörelsevetenskap innefattar t ex biomekaniska faktorer/perspektiv, fysiologiska faktorer/perspektiv, specifika störningar i rörelsefunktion relaterade till sjukdom och skada samt interaktion och lärande. Det omfattar också att behandla livsstilsrelaterade sjukdomar som att öka fysisk kondition- och aktivitetsnivå, hälsa och arbetsförmåga för personer i rehabilitering såväl som personer i arbetslivet.

Fysioterapeutiska insatser kan genomföras på individ, grupp och/eller på organisatorisk nivå i företag och samhälle. Både kliniska och psykologiskt relevanta faktorer beaktas. Samarbete med personal inom primärvård, kommun och företag är viktigt.

Utbildningsprogram inom fysioterapi

Foto: Ylva Nilsson

Forskargruppschef
Catharina Sjödahl Hammarlund
046-222 89 61 / Mejl