lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Tryggare hem för personer med demens

Detektorer som upptäcker vattenläckor eller känner av om någon lämnar sängen under natten. I TECH@HOME-projektet testas olika tekniska lösningar för att göra hemmet säkrare för personer med demens. Målet är att även minska de anhörigas stress och arbetsbelastning. 

TECH@HOME är en randomiserad kontrollstudie. Den ska mäta effekten av informations- och kommunikationsteknik (IKT) när det gäller stress och arbetsbelastning hos anhöriga till personer med demens.

Larm med sms
De dagliga rutinerna i hemmet registreras genom en teknisk plattform. Bland annat ingår sensorer som upptäcker vattenläckor, om någon lämnar huset eller sängen under natten. Om något avviker från det vanliga beteendet, eller om en farlig situation uppstår, larmas vårdgivaren genom sms och telefonsamtal.

tech home

Projektets hypotes är att IKT kan stödja personer med demens att leva mer självständigt, samt att minska stressen och arbetsbelastningen för de anhöriga.

Bo kvar hemma
Studien är finanserad av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Resultaten kan användas till att utvärdera effekten av IKT för personer med demenssjukdom.

Den nya kunskapen kan också nyttjas till att informera beslutsfattare i Sverige och utomlands om hur personer med demens kan bo kvar hemma längre och samtidigt underlätta för de anhöriga.

Projektet bygger på en tidigare studie, the UP-TECH study. Den genomfördes i Italien av Dr. Carlos Chiatti som även ansvarar för den aktuella studien.

Projekttitel: TECH@HOME - En innovativ och teknologistödd hemmiljö för äldre personer med demenssjukdom

UP-TECH:s hemsida

UP-TECH:s study protocol

Kontakt

carlos chiatti

Carlos Chiatti
 Biträdande forskare
 Tel: 046-222 1976
 E-post: carlos.chiatti@med.lu.se

Agneta Malmgren Fänge

Agneta Malmgren Fänge 
 Forskargruppchef, Leg. Arbetsterapeut, docent
 Tel: 046-222 1972
 E-post: agneta.malmgren_fange@med.lu.se

Postadress
 Institutionen för hälsovetenskaper
 Lunds universitet
 Box 157
 221 00 Lund