lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bästa och billigaste bostadsanpassningen

När är nyttan som störst av en bostadsanpassning? Både för individen och för samhället? Det ska projektet Formas Evidence ta reda på. Så väl ur ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv för maximalt utnyttjande av resurserna vid bostadsanpassningar.

Majoriteten av dagens bostadsanpassningar genomförs utan systematik. Vetenskapligt förankrade strategier saknas som möjliggör ett effektivt utnyttjande av resurserna. Men det skulle behövas. Bostadsanpassningarna kostar idag samhället närmare en miljard kronor.

Hålla kostnaderna nere
I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar, och allt fler ska vårdas allt längre i hemmet, kommer kostnaden dessutom att öka. Om inte effektiva strategier kan utvecklas som håller kostnaderna nere. Det är vad projektet Formas Evidence syftar till. 

Ny, systematisk strategi
En ny, systematisk strategi för handläggning av bostadsanpassningar ska jämföras med ordinarie arbetssätt i tre skånska kommuner. Nyttan för den enskilde kommer att relateras till kostnaden för bostadsanpassningen. Därigenom ska de mest givande insatserna utkristallisera sig och borgar för ett effektivt användande av resurserna, är tanken.

Ett centralt mål är också att kunna förse politiker, kommunala handläggare och byggherrar med ett gediget beslutsunderlag som de kan dra nytta av i sin planering.

Statistik över flyttmönster och dödlighet
Hittills ingår 190 deltagare i studien som drog igång våren 2013. Insamlingen av data inleds inför en stundande bostadsanpassning. En rad faktorer kartläggs. Det handlar om allt från den sökandes upplevelse av exempelvis tillgänglighet och rädsla för att falla till statistik över flyttmönster, dödlighet och ekonomiska kostnader.
 Text: Erik Skogh

Read more about the project with references

Projekttitel: Formas Evidence - Evaluation of a new practice strategy for housing adaptations and determination of the long-term effects of housing adaptations for client and society

Projektansvarig:  Agneta Malmgren Fänge

 Finansiärer: Formas, Forte, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, CASE, Lunds universitet

Tid: Datakollektionen började i mars 2013, och den första grundläggande insamlingen beräknas vara klar i november 2015. Kompletterande uppföljningar sker löpande efter 3, 6, 12, 24 och 36 månader.