lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Uppmärksammad studie om akupunktur mot spädbarnskolik

Kajsa Landgren och Inger Hallström.
Forskare Kajsa Landgren och professor Inger Hallström. Foto: Jon Ulvsgärd.

Timmar av intensivt och otröstligt skrik orsakar både lidande hos barnet och stress för familjen. En ny studie från Lunds universitet visar att akupunktur kan vara ett behandlingsalternativ för barn med spädbarnskolik.

Spädbarnskolik drabbar 10-20%  av alla spädbarn. Vad som orsakar koliken är idag inte klarlagt, komjölksallergi är en tänkbar orsak. Studien visade att barnens skrik minskade snabbare vid behandling med akupunktur.

Det är forskare Kajsa Landgren och professor Inger Hallström vid Lunds universitet som ligger bakom studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acupuncture in Medicine.

– För spädbarn som lider av kolik, där komjölksfri kost inte hjälper, utan barnet fortsätter att skrika i mer än 3 timmar per dag, kan akupunktur vara ett behandlingsalternativ, säger Kajsa Landgren.

Stor uppmärksamhet

Studien har fått stort internationellt genomslag och uppmärksammats i flera internationella nyhetsmedier. Både CNN och BBC skriver om den svenska studien, som fått ta emot såväl positiv som negativ kritik.

David Colquhoun, som är professor i farmakologi vid University College London och aktiv motståndare till komplementärmedicin, har reagerat starkt mot forskningen. Hans uttalande, som beskriver studien som inkompetent och bisarr, har citerats flitigt i flera nyhetsmedier. George Lewith, professor i hälsovetenskap vid University of Southampton, vars utläggning inte fått samma utrymme i rapporteringen, är positiv till studien. Enligt Lewith är resultatet tydligt och visar att akupunktur är en rimlig och säker behandling för spädbarn med kolik. Dessutom påpekar han att tre av fyra liknande studier kommit fram till samma slutsats.

Bemöter kritiken

David Colquhoun har framförallt riktat kritik mot studiens statistiska analys som han menar är inkompetent.

– Vi har använt oss av sedvanliga och väl beprövade metoder för den statistiska analysen. Studien har dessutom granskats av experter innan den publicerades, förklarar Kajsa Landgren. 

Det har också riktats kritik mot studiens kontrollgrupp och hur väl blindning upprätthölls i praktiken. En blindad studie minskar riskerna för att forskarnas eller deltagarnas förväntningar påverkar testresultatet. Kontrollgruppen är den grupp av individer som används som jämförelse.

Studien inkluderade 147 spädbarn mellan 2-8 veckor som alla uppfyllde kriteriet för kolik vilket innebar att de skrek mer än tre timmar om dagen, minst tre dagar i veckan. Barnen lottades slumpmässigt till tre grupper, två grupper som fick behandling med akupunktur och en kontrollgrupp som inte fick någon behandling.

Under en tvåveckorsperiod fick föräldrarna och barnen göra fyra extra besök på en barnavårdcentral (BVC) utöver de sedvanliga besöken med vägning och mätning. Där fick föräldrarna träffa en sjuksköterska som gav dem råd och stöd. 

Forskarna upprättade riktlinjer och vidtog strikta åtgärder för att säkerställa att deltagarna var ovetandes om vilka barn som fick akupunktur. Akupunktörerna träffade bebisarna enskilt i ett separat rum och hade ingen kontakt med vare sig sjuksköterskor eller föräldrar.

–  Barnen i alla tre grupper fick samma omhändertagande och föräldrarna samma råd och stöd. Varken sjuksköterskorna eller föräldrarna kände till gruppindelningen eller vilka bebisar som lottats till akupunktur, och så här små barn skvallrar inte, säger Kajsa Landgren.

En verklighet

David Colquhoun, professor i farmakologi, drar slutsatsen att det är sannolikt att akupunktur inte ger någon effekt alls.

– Vilken förälder tror att ens barn skulle sluta skrika genom att man sticker nålar i det? Idén är bisarr, säger Colquhoun till Science Media Centre.

– För de här föräldrarna är det inte bisarrt, utan det är en verklighet för dem. Akupunktur är en behandling som många föräldrar idag söker sig till och just därför är det så viktigt att utvärdera den metoden, förklarar Inger Hallström.

Dr Erica Sibinga, barnläkare och assisterande professor vid John Hopkins School of Medicine, är positiv till studien och möjligheten att behandla spädbarnskolik.

 – Studien är noggrant designad och väl utförd och behandlingen verkar mycket lovande för att behandla ett så svårt kliniskt problem. Jag kommer varmt rekommendera den till patienter, säger Erica Sibinga till Time.

För spädbarn som drabbas av kolik finns idag inte någon beprövad konventionell behandling.  

– Kolik är påfrestande för hela familjen och som förälder är man ganska maktlös, så därför gäller det att hitta olika verktyg för att hjälpa barnen och stödja föräldrarna, säger Inger Hallström.

Jon Ulvsgärd

Publicerad: 2017-01-27

Publikation

Effect of minimal acupuncture for infantile colic: a multicentre, three-armed, single-blind, randomized controlled trial (ACU-COL) Kajsa Landgren, Inger Hallström.

Läs också: Acupuncture for infantile colic – misdirection in the media or over-reaction from a sceptic blogger?

Barn och familjers hälsa och reproduktiv hälsa

Läs mer om vår forskning