lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

Forskargruppens medarbetare medverkar i undervisningen av studenter på så väl grund- som masternivå vid Medicinska fakulteten:

Flera medarbetare har dessutom ledningsuppdrag inom medicinska fakultetens utbildningsorganisation. Några medarbetare medverkar i utbildningen på grund- och avancerad nivå vid tekniska fakulteten (LTH) respektive samhällsvetenskapliga fakulteten.

Forskarskolor
Medarbetare i forskargruppen har ledningsuppdrag i forskarskolor med lokala och nationella uppdrag. Doktoranderna i forskargruppen är anslutna till en eller flera av forskarskolorna: