lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Medarbetare i Forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande

Inom forskargruppen arbetar seniora och juniora forskare, doktorander, och teknisk och administrativ personal, totalt drygt 20 personer. Vi representerar en rad olika discipliner och professioner - gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, epidemiologi, medicinsk psykologi och designvetenskap. Flertalet medarbetare är anställda vid Medicinska fakulteten, men några har Region Skåne som arbetsgivare och är anknutna till forskargruppen. Presentationer av medarbetarna, kontaktuppgifter och publikationer hittar du i vänsterspalten.

Länk till vår gemensamma adress

bild 2
speedboat arild
forskargruppen 2017