lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Aktivt och hälsosamt åldrande

KONTAKT

Forskargruppen bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa. Vi medverkar i flera av Medicinska fakultetens utbildningsprogram och gör också utbildningsinsatser vid Tekniska respektive Samhällsmedicinska fakulteten.

Forskningen finansieras av en mängd anslagsgivare, t ex Forte och Vetenskapsrådet. Föreningen för äldrevård och gerontologi i Lund är genom den s k Ribbingska Minnesfonden vår viktigaste långsiktiga garant för finansiering av forskning inom gerontologi och äldrevård.

Aktivt och hälsosamt åldrande
Vår forskning om aktivt och hälsosamt åldrande utgår från gerontologiska, hälsovetenskapliga och neurovetenskapliga perspektiv. Vi arbetar med flera stora projekt - lokalt, nationellt och internationellt - där vi till exempel undersöker hur olika aspekter av boendet påverkar hälsan under åldrandet. Både bland äldre i allmänhet och bland dem som åldras med funktionsnedsättningar. Flera forskare arbetar med projekt där äldres användning av förflyttningshjälpmedel, till exempel käppar, rullatorer och elrullstolar, står i fokus.

Debattartikel i Sydsvenskan  Leva livet hela livet, Arbetsterapeuten (s. 13-15)

Parkinsons sjukdom, stroke och demenssjukdom
Några av våra projekt har personer som åldras med till exempel Parkinsons sjukdom, stroke eller demenssjukdom som målgrupper. I dessa projekt samarbetar vi såväl med forskare inom klinisk neurovetenskap som med praktiker inom universitetssjukvården och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Användbara verktyg
Forskargruppen har stor erfarenhet av metodutveckling. De mest uppmärksammade bidragen är Enablerkonceptet och Housing Enabler. Denna forskningsmetodik ligger till exempel till grund för en app avsedd för att äldre och personer med funktionsnedsättningar själva ska kunna identifiera bostäder med bästa möjliga tillgänglighet. Andra exempel är instrument för utvärdering av faktorer som påverkar fall bland äldre eller för utvärdering av hjälpmedelsanvändning.

Tvärvetenskapligt samarbete
Forskargruppen utgör kärnan i det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som är ett samarbete mellan universitetets medicinska, tekniska (LTH), juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteter. Med anknytning till CASE samarbetar vi i forskningsprogrammet UserAge med kollegor vid Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Forskargruppen är också knuten till Lunds universitets strategiska forskningsområde i neurovetenskap (MultiPark). Se forskarintervjun med Susanne Iwarsson om arbetet inom MultiPark. Dessutom arbetar personal inom forskargruppen i ledningen för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Forskargruppen har ett omfattande internationellt samarbete. Se informationsfilm om SWEAH.

Forskning om och för praktisk användning – i samverkan med brukare
Vi arbetar konsekvent och aktivt för att involvera brukare – det vill säga, kunskapsanvändare – i forskningen. Vi prioriterar forskningskommunikation och översättning av forskningsresultat för att omsätta dem till åtgärder och insatser som gör skillnad i människors vardag. Vi är engagerade i många utåtriktade aktiviteter och anlitas ofta av myndigheter och intresseorganisationer för att bidra med kunskap till utredningar och utvecklingsprojekt.

KONTAKT

susanne iwarsson l2 foto aa hansdotter

Forskargruppschef
Susanne Iwarsson
Professor i gerontologi och äldrevård
Tel: 046-222 1940
Epost: susanne.iwarsson@med.lu.se 

Forskningsadministratör
Ingrid Hilborn
Tel: 046-222 1873
Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se 

Kommunikatör
Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
Mobil: 0727-14 22 00
E-post: erik.skogh@med.lu.se 

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
Aktivt och hälsosamt åldrande
Lunds universitet
Box 157
221 00  Lund

Hämtställe
65

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
Aktivt och hälsosamt åldrande
Plan 2 (B2/C2 Söder)
Baravägen 3
222 41  Lund

Leveransadress
Health Sciences Centre (HSC)
Aktivt och hälsosamt åldrande
Margaretavägen 1b
222 40  Lund

Receptionen
Tel: 046-222 1801
Fax: 046-222 1808

Samverkan

case bilden
multipark logga