lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskargrupper

Vi är idag 15 forskargrupper vid institutionen. Mer om dem kan du läsa i Lunds universitets forskningsportal.

Hälsovetenskaplig forskning handlar om att förbättra människors hälsa. Det berör alla - från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre. Genom vår forskning vill vi öka kunskapen om vad som ger människor livskvalitet och snabbt omsätta forskningsresultaten inom prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. 

Forskningssamverkan

Centrumbildningar vid Institutionen för hälsovetenskaper


PDF Forskningsstrategisk plan 2015-2019 16MB