lu.se

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Studie om implementering av IPS och ACT i Sverige

Vård, stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett verksamhetsområde där kommuner och landsting har ett delat ansvar för sociala respektive psykiatriska insatser. Samtidigt finns en internationell trend med arbetsmodeller där dessa typer av insatser integreras i en och samma organisation. År 2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Två av de integrerade modeller som starkast rekommenderades var Individual Placement and Support (IPS) och Assertive Community Treatment (ACT). I den här rapporten studeras i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext, samt vilka omständigheter som haft betydelse för process och resultat. Rapporten kan laddas ner här: