lu.se

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

cepi bild

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett ledande nationellt forskningscenter inriktat mot psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Vill du läsa mer om oss och vår forskning gå in i vänstermarginalen och titta. Vi har även en Facebook-sida där du kan följa oss.

Vi stödjer kampanjen Hjärnkoll. Lär mer om hur du kan slå hål på myterna om psykisk ohälsa på http://www.nsph.se/hjarnkoll/

Cepi in English

JUST NU BYGGER VI OM VÅR HEMSIDA. VI BER OM URSÄKT FÖR ATT ALLA SIDOR INTE ÄR UPPDATERADE

Aktuellt från CEPI

Tre CEPI-medarbetare utnämnda till professor

CEPI omorganiserar och nyrekryterar till ledningsgruppen

Aktuella konferenser/seminarier

Summer school, King's College Lond/UK, sommar 2018

European Society of Social Psychiatry, 3-6 juli 2018, Genève/Schweiz 

"Spelar det någon roll vilken metod jag använder?", SKL & SBU konferens, 12 april 2018, Stockholm

: konferens 14 mars 2018 i Lund

Socialpsykiatriskt Forum anordnar i samarbete med CEPI en konferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa, 5-6 sept 2017 i Stockholm. Se programmet

Refocus on Recovery, 18-20 sept 2017, Nottingham/UK

The Second European Community based Mental health Service providers (EuCoMS) Network Meeting, 15-18 jan 2017, Belfast/Irland 

Epidemiologi- och statistikkurs vid Kings College, London/Storbritannien 2017

European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach in Mental Disorders, Hamburg/Tyskland13-17 september 2017

Nästa ENMESH konferens äger rum i Groningen, Holland 5-7 oktober 2017

CEPI logotype hö2