lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Manzur Kader vid Institutionen för hälsovetenskaper

Factors that contribute perceived walking difficulties have been identified in a new dissertation at Lund University. Doctoral student and physiotherapist Manzur Kader has investigated several personal, disease related and socio environmental factors that influence perceived walking difficulties in people with Parkinson's disease. Moreover, activity avoidance due to risk of falling, and use and need of mobility devices have aslo been demonstrated.

sophie joergensen

Sophie Jörgensen, dr med vet och ST-läkare vid Skåne universitetssjukhus, har tilldelats ett stipendium för sitt avhandlingsarbete i samband med Rehabiliteringsmedicinska veckan i Jönköping! Stipendiet möjliggör för Sophie, som sedan i år arbetar som postdoc i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, att delta och presentera sin forskning vid International Spinal Cord Injury Society (ISCoS) årliga möte i Sydney, Australien. Vi har ställt några frågor till Sophie:

Maya Kylen

Forskningsresultat visar att hemmet är av stor betydelse för nyblivna pensionärer och att flera aspekter kring hur äldre ser på sitt hem är associerat med deras hälsa. En faktor som verkar vara av särskild betydelse är upplevelsen av kontroll. Känslan av att någon annan kontrollerar tillvaron eller val av framtida bostad innebar t ex fler tecken på depression.
 

Lotte Skytte Kröll

Många med migrän lever också med spänningshuvudvärk och nacksmärta, vilket är något som uppmärksammas i en ny avhandling vid Lunds universitet. En grupp personer med migrän, spänningshuvudvärk och nacksmärta ombads träna tre gånger i veckan i tre månader. Resultaten visar att deltagarna upplevde att träningen bidrog till att de kunde vara mer aktiva och delaktiga i sina vardagsliv.

Manzur Kader vid Institutionen för hälsovetenskaper

Faktorer som påverkar personers upplevda gångsvårigheter identifierade i ny avhandling vid Lunds universitet. Doktorand och leg. fysioterapeut Manzur Kader har studerat vad och till vilken grad olika faktorer anses påverka upplevda gångsvårigheter hos personer med Parkinsons sjukdom. Även aktivitetsundvikande på grund av upplevd fallrisk och användande av gånghjälpmedel har kartlagts.