lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


inger hallstroem portraett

Att utveckla och implementera e-hälsa inom barnsjukvård. Det är målet för det forskningsprogram vid Lunds universitet, som nu får 13,8 miljoner i anslag från Forte och Vetenskapsrådet. Det är fantastiskt roligt att vi i nu har fått ytterligare ett flerårigt programstöd säger Inger Kristensson Hallström, som leder forskningsprogrammet.

   

sjukskoeterska

Forskning kring omvårdnad är avgörande för en bättre sjukvård. Men idag är sjuksköterskor inte tillräckligt representerade när pengarna ska fördelas. Det skulle gynna patienterna om detta förändrades. Det skriver Birgit H Rasmussen, Inger Kristensson Hallström och Anna Forsberg m.fl. i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

   

marlene

Marlene Malmström är en av två forskare som får LMK-stiftelsens medicinpris för cancerforskning som lyssnar in de anhöriga. När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. Marlene lyfter in patientens och familjens perspektiv i sin forskning. Läs mer i pressmeddelande från LMK-stiftelsen.

anna forsberg liten

Att stå i kö för att få organ ställer hela livet på vänt. Allting stannar av samtidigt som man oftast blir sämre. Det säger Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning på organtransplantationer, i en artikel i Dagens nyheter.

   

   

nyhet haakan

Håkan Carlsson är leg. fysioterapeut och doktorand i forskargruppen Fysioterapi, vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han hur nedsatt känsel i arm och hand efter stroke påverkar det vardagliga livet och hur nya behandlingsstrategier med fokus på känselträning kan hjälpa patienter i rehabiliteringen.