lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Axlagårdens logotyp

Ytterligare tre av institutionens studenter har prisats för bästa uppsats av Axlagården hospice i Umeå. Studenterna, specialistsjuksköterskor inom onkologi, har i sin uppsats fokuserat på sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård. Handledaren Stinne Glasdam var den som nominerade.

pia klernaes

Tyngdkänsla. Svårt att röra sig. Oro för försämring. Att leva med den kroniska sjukdomen lymfödem påverkar vardagen. Men rätt behandlingar kan förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos denna patientgrupp. Det visar fysioterapeuten och lymfterapeuten Pia Klernäs i sin doktorsavhandling.

Jenny Gårdling

Varje år strålbehandlas cirka 120 cancersjuka barn i Sverige och många av dem måste sövas för att genomgå behandling. Jenny Gårdling visar i sin doktorsavhandling att åldersanpassade förberedelser och rutiner kan minska behovet av narkos. Det innebär färre risker, minskad oro för barnet och föräldrarna och sänkta vårdkostnader.

birgit rasmussen professor haelsovetenskap

Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, visar att små förändringar i hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöket kan bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt. 
 

Tyngder på gym

Det har gått tolv år sedan Jan Lexells dåvarande doktorand Ulla-Britt Flansbjer publicerade artikeln Reliability of gait performance tests in men and women with hemiparesis after stroke. Artikeln citeras fortsatt flitigt, och en sammanställning visar att den ligger på plats 35 av världens 100 mest citerade artiklar inom neurorehabilitering.