lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Maria Johansson

Under senare årtionden har medellivslängden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning ökat markant. Med fokus på individ och självbestämmande kan ledare inom LSS-verksamheterna värna insatserna för ett hälsosamt åldrande – men det kan samtidigt behövas kommunala strategier för att säkra ett sådant. Det visar Maria Johanssons licentiatavhandling. 

Ingalill Rahm Hallberg

En officiell avtackning av och med professor Ingalill Rahm Hallberg ägde idag rum i Health Sciences Centre. Ingalill höll bl a i ett föredrag med fokus på hennes tid inom forskarvärlden. Hon berörde ämnen så som den kreativa kritiska forskarutbildningsmiljön, forskning om demens och schizofreni och det aktuella pensionssystemet. 
 

Jonas Wihlborg

Det saknas nationell styrning för vad ambulanssjukvård ska innehålla och hur ambulansmedarbetarnas kompetens ska se ut. I arbetet med sin avhandling ”The ambulance nurse – aspects on competence and education” har Jonas Wihlborg sett att samordnade krafter krävs för att säkra kompetensen i svenska ambulanser.  Torsdagen den 25 januari disputerar han.

Mulatu Biru

Det sociala stigmat kring HIV är fortfarande starkt på många håll i världen. Barn som lever med HIV i Etiopien löper stor risk att få bristfällig behandling – eller ingen behandling alls – på grund av de rotade fördomarna. Särskilt illa riskerar det att gå för riktigt små barn som inte snabbt får rätt behandling. Det visar Mulatu Biru Shargie i sin avhandling.

Axlagårdens logotyp

Ytterligare tre av institutionens studenter har prisats för bästa uppsats av Axlagården hospice i Umeå. Studenterna, specialistsjuksköterskor inom onkologi, har i sin uppsats fokuserat på sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård. Handledaren Stinne Glasdam var den som nominerade.