lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Susanne Iwarsson

Myndigheten för delaktighet har nu beslutat vilka tio ledamöter de ska ha i sitt kunskapsråd under perioden 2017-2020. Institutionens professor Susanne Iwarsson är en av de tio. Hon ska nu bland annat hjälpa till att ringa in områden som behöver följas upp och analyseras vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

anna forsberg foto precious people

Under den här veckan hålls en internationell utbildning för sjuksköterskor - till för att förbättra och utveckla omvårdnaden vid organtransplantationer. Anna Forsberg har åkt dit för att föreläsa. 
 

ingela maartensson

Fredagen den 29 september samlades verksamma inom hälso- och sjukvård, för att delta i ett vetenskapligt symposium om barn och teknik i vården, vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund. Intresset för symposiet var stort, erfarenheter utbyttes och nya kontakter knöts. 
 

Inger Hallström

Inger Kristensson-Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, var en av Lunds universitets talare på bokmässan i Göteborg. Temat: Hur blir en kvinna professor?
 – Det är viktigt för forskningen att kvinnor blir professorer. Men framför allt är det ju viktigt för samhället – det har att göra med värderingar och vår människosyn, säger Inger Kristensson-Hallström.

Termometer

Äldre i Japan som har det kallt inomhus får försämrad funktionalitet, till exempel sämre gripförmåga. Det visar Yukie Hayashis doktorandarbete, inom vilket även svenska data nu ska börja jämföras med de japanska. Steven Schmidt, vid CASE, är biträdande, internationella handledare. Via samarbetet har han utsetts till gästprofessor vid Keio University i Japan som Yukie Hayashi tillhör.