lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Andreas Rantala vid ambulans

Att som patient bli tagen på allvar. Och att som närstående få avlastning i en betungande vårdsituation. Det är det viktigaste i hur ambulanspersonal bemöter människor vid icke-brådskande utryckningar, visar Andreas Rantalas nya avhandling som slår ett kraftigt slag för personcentrerad vård. Dagens medicinska system är i mångt och mycket motsatsen till sådan, säger forskaren som disputerar fredagen den 15 september.
 Hans enkla råd: se personen, inte patienten.

sophie joergensens avhandling puffbild

Personer med ryggmärgsskada kan leva ett gott liv upp i hög ålder, trots en livslång funktionsnedsättning. En partner vid sin sida och goda psykologiska resurser verkar bidra stort till välmående Men ökad lyhördhet kring smärta och depressiva symptom samt uppmuntran till fysisk aktivitet skulle kunna förbättra situationen ytterligare. Det visar Sophie Jörgensens avhandling.

Jan Lexell HSL Foto: Erika Svantesson

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin på Institutionen för hälsovetenskaper och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har utsetts till hedersdoktor vid den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Jan Lexell, uppvuxen i Luleå, var en av drivkrafterna vid uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap i Boden och senare Luleå.

sophie joergensen
.

Sophie Jörgensen, doktorand vid CASE och forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, är den första läkaren som disputerar i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada.

Charlotte Castor

Specialistsjuksköterskan och doktoranden Charlotte Castors forskning uppmärksammas av Sydsvenskan, som skrivit flera artiklar om svårt sjuka barn som vårdas i hemmet. I sitt projekt ”Avancerad sjukvård i hemmet för barn” möter Charlotte Castor familjer med sjuka barn som behöver omfattande och frekventa vårdinsatser. Hon ser att möjligheten till vård hemma kan ge ansträngda familjer ökat livsutrymme.