lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


jogg

För några dagar sedan gick eventet "Rörelse genom livet" av stapeln. Framför fullsatt läktare på Lux hölls sju korta föreläsningar om hur rörelse, återhämtning, balans och motivation främjar människans välmående och hälsa. Tre av föredragen hölls av forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, samtliga föredrag spelades in och går nu att se här: www.med.lu.se/rorelse

Petra Pålsson

Svensk forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att de varit mer förberedda på vad som kommer efter förlossningen. Desto tryggare man är som förälder, desto mindre verkar risken vara för depression efter förlossningen, säger Petra Pålsson i en artikel i Sydsvenskan. 
 
 

case

LU Samverkansråd har enats om att utdela projektmedel till fem ansökningar för tematiska samverkansinitiativ under 2018-2020. Forskare knutna till CASE var bland de sökande och tilldelas nu 500 000 kronor årligen under tre år för sitt samverkanstema: A Social Rights and Social Policy Perspective on Housing for the Ageing Population - Addressing Complex Issues by Transdisciplinary Research.

Dagny Carlsson

Den 22 mars delas Stora Gerontologipriset ut. De 20 000 kronorna går i år till Dagny Carlsson, världens äldsta bloggare. I samband med priset ges såväl föreläsning som korta presentationer av pågående forskning vid Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Temat är ”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre - ambitioner och verklighet”.

Äldre par går

Livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning sedan födsel eller tidig barndom har förändrats, och med förbättrade livsvillkor i samhället lever personerna längre. De beskrivs som ”den första generationen äldre med utvecklingsstörning” och nu finns de första nationella forskningsresultaten om deras hälso- och sjukvårdssituation. Kunskap som är av särskild vikt eftersom äldre med utvecklingsstörning är en utsatt grupp som ofta har svårigheter att uttrycka sig.