lu.se

H2O

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kan vatten minska risken för typ 2-diabetes?

Vatten som faller över händer. Bildkälla: mostphotos.se

En fjärdedel av Sveriges befolkning har för höga nivåer av hormonet vasopressin och har därför tre gånger så stor risk att utveckla typ 2-diabetes. Vasopressin kan enkelt sänkas genom att öka vattenintaget. Nu söker Lunds universitet och Region Skåne deltagare i åldern 20 till 75 år till en ny studie som ska undersöka om man genom att bara dricka vanligt vatten kan minska risken för diabetes. Undersökningarna i studien görs på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Tidigare studier har visat att hög koncentration av blodprovet ”copeptin”, som återspeglar vilken mängd av det kroppsvattenreglerande hormonet vasopressin man har i blodet, kan bidra till att förutsäga risk för utveckling av typ 2-diabetes senare i livet. 

Copeptin (vasopressin) kan sänkas med ett ökat vattenintag men vi vet idag inte om detta leder till minskad risk för diabetes. Den nya studien går ut på att ta reda på detta!

Om du vill delta i studien kommer vi undersöka om copeptin-koncentrationen i ditt blod är förhöjd. Vi kommer även analysera din urin för att bedöma hur mycket vatten du normalt dricker. Resultaten av copeptin-mätningen i blod och urinanalysen avgör om du kan delta i studien eller inte. 

Vem kan vara med i studien?

Individer i åldern 20-75 år boende i Skåne.

Hur går den nya studien till?

I studien som vi inbjuder dig till lottas deltagarna, som alla har en copeptin-koncentration motsvarande den fjärdedel av befolkningen med högst värden av copeptin, till att antingen öka sitt dagliga vattenintag med 1.5 liter per dygn under 12 månader eller att inte förändra sitt vattenintag under motsvarande period. Vi mäter blodsocker, längd, vikt, midjemått, blodfetter, insulin och copeptin vid studiens start och efter 6 och 12 månader och jämför om förändringen av blodsockret och de andra värdena under 12 månader skiljer sig mellan de som lottats till ett ökat vattenintag och de som lottats till ett oförändrat vattenintag. 

Studien innefattar 3 längre och 5 kortare på Klinisk Forskningsenhet Medicin (KFE) på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. De tre huvudbesöken, vid studiens start samt efter 6 och 12 månader tar 3 timmar vardera och vid dessa tre tillfällen dras ca 80 ml blod för olika tester. Vidare tas vid studiens start ett prov för DNA (arvsmassa) eftersom en viss del av copeptin-koncentrationen bestäms av genetiska faktorer (snarare än av vätskeintag). Vi ber dig också att lämna ett avföringsprov vid studiens start samt efter 12 månader. Orsaken till detta är att bakteriefloran i tarmen kan ha betydelse för ämnesomsättningen i kroppen och mycket talar för att ökat vattenintag i sin tur kan påverka tarmens bakterieflora. Bakteriefloran bestäms genom att analysera avföringsbakteriernas DNA. De övriga 5 kortare besöken tar cirka 30 minuter och vid dessa tillfällen dras totalt ca 20 ml blod för olika tester. Under studiens gång kommer vi att dra totalt ca 260 ml blod. Inför 6 av besöken kommer vi be dig att samla urin under ett helt dygn i en dunk som vi tillhandahåller. Vi kommer även be dig utföra en kostregistrering vid 3 tillfällen under studiens gång. 

För att studiens resultat ska kunna besvara frågan om ett ökat vattenintag påverkar ämnesomsättningen eller inte är det viktigt att du är medveten om att du kommer lottas till en av två grupper. Antingen så ska du öka ditt vattenintag med 1.5 L per dygn eller så ska du inte förändra ditt vattenintag. Utöver dina besök på KFE kommer vi att med några veckors mellanrum ringa eller sms:a  till dig under de 12 månaderna som studien pågår.

Ekonomisk ersättning utgår inte.

Anmälan:

Är du intresserad? Kontakta oss på telefon eller e-mail enligt nedan!

Anmälan görs via telefon 040-332022 eller mail till Klinisk forskningsenhet som kommer att kontakta dig för vidare information: medklinforsk.sus.malmo@skane.se

Tack för ditt deltagande!

H2O-Metabo-studien

För dig som är med i studien

För att påbörja din kostregistrering, följ nedanstående länk:

Instruktionsfilm för kostregistrering (filmen har tagits fram till Malmö Offspring Study, men instruktionerna gäller även för H2O-METABO-studien):

Om Smartflaskan