lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Geriatrik

Forskning om äldre och äldres sjukdomar

Vårt största forskningsprojekt är Gott Åldrande i Skåne (GÅS) – en nationell studie som ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg. Viktiga forskningsområden är bland annat intellektuell (kognitiv) funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning (vaskulära riskfaktorer), kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Geriatrik tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet och vilka möjligheter som finns till att förebygga sjuklighet. Det finns ett behov av ökade kunskaper inom äldreforskning för att bättre förstå och erbjuda rehabilitering. Men även för att se hur funktionsnedsättningar påverkar levnadsförhållanden och vilka behov av service och omvårdnad som finns. Detta är betydelsefull kunskap eftersom de allra äldsta ökar kraftigt i antal.

Avdelningen är lokaliserad till Clinical Research Centre vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Cirka 35 personer är knutna till avdelningen varav 7 postdoc/doc samt 13 doktorander.

Vi arbetar med ett flertal epidemiologiska kohortstudier såsom Gott Åldrande i Skåne (GÅS, SNAC-Skåne) del i en nationell äldrestudie, Epihealth, 1914-års-män och Malmö Kost Cancer (MKC) studien.

Reportage om vår forskning

2016 

Med fokus på den komplexa njuren

Äldre får inte tillräcklig smärtlindring

Högre risk för kvinnor att utveckla lungsjukdomen KOL

2015
Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

Anhöriga till personer med demens och depression har den tyngsta bördan

Anhöriga blir själva sjuka av att vårda sina nära och kära

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

2014
Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter

Hjärtsvikt och medicinering mot oro ökar fallrisken hos äldre