lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen på forskarnivå, eller vill veta mer om ansökningsprocessen.

Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef
Övergripande administrativt ansvar för forskarutbildningen.

emma roybon

E-post & telefon: 
Emma.Roybon@med.lu.se
Tel: 046-222 72 18

Adress: 
Lunds universitet
Medicinska Fakulteten
BMC F12
221 84 Lund

Besök: 
Sölvegatan 19, BMC F12

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator
Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer, sekreterare i forskarutbildningsnämnden och i docenturnämnden. 

anette saltin

E-post & telefon: 
Anette.Saltin@med.lu.se
Tel: 046-222 49 26

Adress: 
Lunds universitet
Medicinska Fakulteten
BMC F12
221 84 Lund

Besök: 
Sölvegatan 19, BMC F12

Forskarutbildningskoordinator
Kurser på forskarnivå och kliniska forskarskolan.

 

E-post & telefon:
phdcourses@med.lu.se
046-222 73 91

Adress: 
Lunds universitet
Medicinska Fakulteten
BMC F12
221 84 Lund

Besök: 
Sölvegatan 19, BMC F12

Anna Beran

Internationell koordinator
Koordinator för internationella frågor rörande utbildning på forskarnivå. 

anna beran

E-post & telefon:
Anna.Beran@med.lu.se 
046-222 14 98

Adress: 
Lunds universitet
Medicinska Fakulteten
BMC I11
221 84 Lund

Besök: 
Sölvegatan 19, BMC I11