lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutioner och centrumbildningar

 Institutioner vid Medicinska fakulteten

Centrumbildningar och forskningsmiljöer

 

Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne

 

Gemensamma centrum med målet att binda samman forsknings- och vårdkedjor (Medicinska fakulteten vid Lunds universitets och Region Skåne)

  • Metabolt centrum (Kroppens ämnesomsättning) Ansvarig forskare: professor Hindrik Mulder
  • Huntingtoncentrum (Huntingtons sjukdom) Ansvarig forskare: professor Åsa Petersen
  • NeuroLund (Neurodegenerativa sjukdomar, t.ex. Alzheimer och Parkinson) Ansvarig forskare: professor Oskar Hansson (saknar hemsida)
  • Neuronano Medicin (Neurologiska folksjukdomar) Ansvarig forskare: professor Jens Schouenborg (saknar hemsida)
  • StrokeSyd (Stroke) Ansvarig forskare: professor Tadeusz Wieloch
  • UroCan-LU (Prostatacancer, blåscancer och njurcancer) Ansvarig forskare: professor Fredrik Liedberg

Strategiska forskningsområden

Kreativa miljöer

(årtal för inrättande inom parantes)

  • Creative Environment for Translational Sepsis Research (2016, saknar hemsida)
  • Spine elimination in neurodegenerative diseases (NeuroSPEL) (2016, saknar hemsida)