lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Planerad nybyggnation

Comparative Medicine Unit (CMU) och är en planerad nybyggnation av ett hus för djurförsöksverksamhet på möss vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, placerad på Science Village, Brunnshög i nordöstra Lund.

Syftet är inte att öka djurförsöksverksamheten utan att säkerställa en välfungerande och framtidssäker djurförsöksverksamhet för de av fakultetens forskare som använder djurförsök i sin forskning samt ge bättre möjligheter att garantera djurens hälsostatus.

Varför planerar fakulteten att bygga CMU?
De försöksdjursetiska principerna om ”3R” (Replace, Reduce, Refine) genomsyrar verksamheten vid Medicinska fakulteten.  Fakulteten har identifierat ett behov av nya, moderna och ändamålsenliga lokaler för att skydda fakultetens avelsverksamhet garantera djurens hälsostatus och ge djurförsöksverksamheten optimala förutsättningar.

Ett problem i nuvarande lokaler är risken för smitta. Vid smittspridning kan i värsta fall alla djur i lokalerna behöva avlivas. På CMU kommer den infektionskänsliga avelsverksamheten att ligga helt separat, vilket reducerar riskerna betydligt.

Sverige har en strikt lagstiftning när det gäller djurförsöksverksamhet. Medicinska fakulteten är mycket mån om att följa alla lagar och krav och uppförandet av CMU är ett viktigt led i detta arbete.

En flytt till CMU av vår avelsverksamhet innebär vidare en möjlighet att utveckla de befintliga lokalerna i syfte att integrera dem med övrig forskningsinfrastruktur.

CMU kommer även att innebära en bättre fysisk arbetsmiljö för personalen.

Vad ingår i CMU?
CMU kommer att bestå av två separata enheter i samma byggnad, placerad på̊ Science Village, Brunnshög i nordöstra Lund. Den ena enheten är en avelsenhet där kommer endast uppfödning kommer att bedrivas.

Den andra enheten är en så kallad flexenhet med flera funktioner. Bland annat utgör den sluss för importerade och potentiellt infekterade djur och djur som används vid infektionsforskning.

Varför placeras CMU i Science Village?
I och med byggandet och färdigställandet av MAX IV-laboratoriet uppstod en möjlighet att placera fakultetens nya djurhus i framtida Science Village, dvs den del av Brunnshögsområdet i Lund, som ligger mellan de internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet.

MAX IV-laboratoriet är idag en världsledande synkrotronljusanläggning med mycket stor potential för medicinsk forskning. Etableringen av CMU nära MAX IV-laboratoriet gör det möjligt att utveckla unika forskningslinjer inom det medicinska området och ger Medicinska fakulteten, och andra nationella och internationella forskare inom livsvetenskaperna, bättre möjligheter att utnyttja den resurs som MAX IV-laboratoriet utgör. Närheten mellan MAX IV-laboratoriet och CMU underlättar även en etablering av ett medicinskt strålrör, MedMax, på MAX IV-laboratoriet i framtiden.

Vilka djur, och hur många, kommer att finnas på CMU?
I första hand möss, eventuellt även en mycket liten andel råttor. Lokalerna har kapacitet för mellan 20 000 – 35 000 djur.

Vad kostar det att bygga CMU?
Byggnationen beräknas kosta 255 miljoner kronor.

När kommer byggnationen påbörjas och när kommer huset stå klart?
Byggstart är planerad till våren 2019 och byggnationen beräknas pågå cirka två år.