lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Framstående forskningsområden


Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden (SFO:er) för att skapa världsledande forskning. Lunds universitet är verksamt i 12 av de finansierade projekten och Lunds universitet står som huvudman för nio av de strategiska forskningssatsningarna. Fem av dessa områden koordineras av forskare vid Medicinska fakulteten i Lund; Epidemiologi, Diabetes, Neurovetenskap, Stamceller och regenerativ medicin och Cancer. Forskare från Medicinska fakulteten är även delaktiga i det strategiska forskningsområdet Nanovetenskap och nanoteknik, som koordineras från LTH (Lunds Tekniska Högskola).

EpiHealth (Epidemiologi)

Epidemiology for HealthI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Peter M Nilsson 

EXODIAB (Diabetes)

Excellence in Diabetes Research in SwedenI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Erik Renström

MultiPark (Neurovetenskap)

Multidisciplinary Research focused on Parkinson's DiseaseI samarbete med Göteborgs universitet. Koordinator: Gunnar Gouras

Stem Therapy (Stamceller och regenerativ medicin)

National initiative on Stem Cells for Regenerativ TherapyI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Zaal Kokaia 

BioCARE (Cancer)

Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care, Education and InnovationI samarbete med Göteborgs universitet. Koordinator: Kristian Pietras

The Nanometer Structure Consortium (Nanovtenskap och nanoteknik)

Koordinator: Heiner Linke, LTH 


Forskningscentrum och forskningsmiljöer

Det finns fler andra starka forskningsmiljöer och centrumbildningar som forskare vid Medicinska fakulteten leder och/eller deltar i. En stark forskningsmiljö består av flera forskargrupper som fått extern forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens. Inom centrumbildningar sker samverkan mellan forskare kring gemensamma intresseområden och frågeställningar som är fakultets- och/eller ämnesövergripande.

Linnémiljöer

- av Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet finansierade forskningsmiljöer, utsedda 2006 respektive 2008:

Fascentrum

- finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, utsedda 2007:

 • Centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer: CASE 
 • Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle: METALUND 

Andra centrumbildningar


Kreativa miljöer

Sju så kallade kallade kreativa miljöer har inrättats vid fakulteten. Syftet är att stimulera samarbete över traditionella gränser. Småskaligheten och kreativiteten är den bärande idén och en kreativ miljö består av 4-6 forskare, som samlas runt en fråga eller specifik problemställning.

Kreativa miljöer inrättade 2016:

 • Creative Environment for Translational Sepsis Research
 •  Spine elimination in neurodegenerative diseases (NeuroSPEL)

Kreativa miljöer inrättade 2014:

 • Importance of food habits and microbiota for gastrointestinal health and cardiometabolic risk.
 • MoDeNT: An in vitro model of human brain development.

Kreativa miljöer inrättade 2013:

 • Parkinson’s Disease Stem Cell Therapy
 • Research at Lund University in Osteoarthritis Development ReLOAD
 • Discovery of mechanisms and therapies for blood disorders using small molecules -  HEMACURE
 • Sub-phenotyping of macrophages and proteomics fingerprints of extracellular matrix in patients with aberrant tissue repair and chronic inflammatory lung disorders
 • Lumping and splitting cognitive and psychiatric deficits in Parkinson’s disease biological modelling, clinical assessment tools, and interventional studies