lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Från nerv till piller

50 år med Falck-Hillarp metoden

falck hillarp symposium
Illustration Bo Veisland

För snart 50 år sedan publicerades den första rapporten om en ny och revolutionerande metod för histokemisk påvisning av katekolaminer och serotonin i vävnader. Metodens upphovsmän var Bengt Falck och Nils-Åke Hillarp, som båda var verksamma vid Histologiska institutionen i Lund. Falck-Hillarp metoden har sedan dess fått omvälvande konsekvenser inom vitt skilda medicinska områden Relativt snabbt kunde resultaten från neurobiologisk och endokrinologisk grundforskning omsättas i praktisk klinisk sjukvård. Med anledning av det stundande 50-årsjubileet vill forskare från Lund, Göteborg och Stockholm beskriva landvinningarna i spåren av Falck-Hillarp-metoden.

Forskarna kommer bland annat att föreläsa om:

  • Att reparera hjärnan
  • Lyckopillrens segertåg
  • Losec, en svensk framgångssaga
  • Beroende – psykiatrins bäst kända sjukdom

Tid: Fredagen den 27 april kl 09:00-17:30
Plats: Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

Deltagande och förtäring är kostnadsfritt!
Bindande anmälan till Kgl. Fysiografiska Sällskapets kansli: 046- 13 25 28, kansli@fysiografen.se 


Bakgrund

För snart 50 år sedan publicerades den första rapporten om en ny och revolutionerande metod för histokemisk påvisning av katekolaminer och serotonin i vävnader. Metoden, som skulle komma att benämnas Falck-Hillarp-metoden, gjorde det möjligt att studera utbredningen av amin-producerande nerver och endokrina/parakrina celler runt om i kroppen. Metodens upphovsmän var Bengt Falck och Nils-Åke Hillarp, som båda var verksamma vid Histologiska institutionen i Lund. Ungefär samtidigt och i samma stad utvecklade farmakologen Arvid Carlsson kemiska mätmetoder med vars hjälp man kunde påvisa noradrenalin, dopamin och serotonin. I nära samarbete mellan histokernister och farmakologer påvisades t ex dopamin och serotonin i speciella neuron-system i hjärnan.

Dessa metoder öppnade upp helt nya forskningsfält och de observationer som blev följden ledde till en explosion av ny kunskap som lade grunden till en bättre förståelse av hur sjukdomar som t ex Parkinson, Huntington, schizofreni, depression och beroende uppstår och hur dessa sjukdomar kan behandlas. (Arvid Carlsson belönades för sin forskning med ett Nobelpris i medicin år 2000).

Men Falck-Hillarp-metoden ledde också till en kunskapsexplosion vad gällde kroppens amin- och peptidhormon-producerande endokrina celler - inte minst i magtarmkanal och bukspottkörtel. Forskning rörande amin-producerande celler i magslemhinnan bidrog till utvecklingen av det första effektiva läkemedlet mot magsår. (Nobelpris till James W.Black 1988).

Organisationskommitté:

Per Alm, Anders Björklund, Berndt Ehinger, Rolf Håkanson, Olle Lindvall, Nils-Otto Sjöberg och Frank Sundler från Lunds universitet.
Annica Dahlström från Göteborgs universitet
Kjell Fuxe, Tomas Hökfelt och Lars Olson, från Karolinska institutet.

Arrangörer

Kungliga Fysiografiska Sällskapet Lund och Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

kgl fysiografiska saellskapet