lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskningsinfrastruktur på Medicinska fakulteten

Vi har samlat exempel på några av våra infrastrukturplattformar på en engelsk sida. Läs mer: www.med.lu.se/infrastructure

Lunds universitet har framstående infrastruktur för forskning inom medicin, biologi och biomedicinsk teknologi. Med hjälp av olika typer av biobilder, masspektrometri, synkotronljus, proteinproduktion & proteinmärkning, finns det möjligheter att studera proteinstrukturer, molekylära interaktioner i celler och vävnader.