lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskning efter ämne

Här kan du söka efter forskare och forskargrupper vid Medicinska fakulteten med hjälp av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) ämnesklassificering. Länkarna leder vidare till forskare och forskargrupper i vår forskningsportal.

 

  Medicinska grundvetenskaper

 

Klinisk medicin

 

Hälsovetenskaper

 

Medicinsk bioteknologi

 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
  Forskare |  Grupper
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  Forskare |  Grupper
 • Biomaterialvetenskap
  Forskare  |  Grupper
 • Annan medicinsk bioteknologi
  Forskare  |  Grupper

 

Annan medicin och hälsovetenskap