lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Avhandlingar, disputationer och publikationer

Forskningsportalen – genvägen till information om vår forskning. I vår forskningsportal kan du söka forskningsrelaterad information utifrån bland annat:

  • forskare
  • forskningsprojekt
  • forskningsresultat
  • forskningsområden
  • forskargrupper
  • avhandlingar och andra publikationer
  • utmärkelser och priser

Disputation den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.

Relaterad information

forskning crc