lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskning vid Medicinska fakulteten

Framstående forskningsområden 

  • Strategiska forskningsområden
    Forskning inom särskilt strategiska områden, utsedda av Sveriges regering, av stor betydelse för samhälle och näringsliv. Målet är att bygga upp världsledande forskning på området.