lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

LENA ULLER WAS AWARDED PRESTIGIOUS RESEARCH POSITION FROM HJÄRT-LUNGFONDEN

2017-02-02

Lena Ullers forskningsprojekt ” New treatment opportunities for viral-induced asthma and COPD” har tilldelats 2 772 000 kr under 3 år. Anslaget är i form av en seniorforskartjänst vilket nu blir förlängd med ytterligare 3 år. Forskartjänsterna är främst avsedda som karriärutvecklingstjänster för yngre forskare, vilka kan förväntas få ledande vetenskapliga positioner i framtiden.