lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Värd-patogeninteraktioner

Förmågan att varsebli och ge gensvar inför en fara är en grundläggande egenskap hos eukaryota celler. I striden mot invaderande patogener är en sådan varseblivning oundgänglig för värdorganismen. Forskargruppen Värd-patogeninteraktioner fokuserar i dagsläget på den grampositiva, extracellulära bakterierna Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus och de processer med vilka dessa patogener interagerar med immunsystemet. Vi är speciellt intresserade av mikrobiell interaktion med medfödd immunitet, och vilka effekter sådana interaktioner har på efterföljande adaptiva immunprocesser.

Ett par frågor som intresserar oss är:

  • Hur detekterar och svarar immunceller på invaderande patogener?
  • Hur invaderar och exploaterar bakteriella patogener immunsystemet för att främja överlevnad och kolonisation?

host pathogen interactions group

Subprojekt:

Bidragsgivare i urval


Publikationer i urval

Byrne BG, Dubuisson J-F, Joshi AD,Persson JJ, Swanson, MS. Inflammasome components coordinate autophagy and pyroptosis as macrophage responses to infection.MBio. Feb 12(4). 2013.

Lightfield KL*, Persson J*, Trinidad NJ, Brubaker SW, Kofoed EM, Sauer JD, Dunipace EA, Warren SE, Miao EA, Vance RE. Differential requirements for NAIP5 in activation of the NLRC4 (IPAF) inflammasome. Infection and Immunity. 79:1606-14. 2011. *These authors contributed equally

Lightfield KL*, Persson J*, Brubaker SW, Witte CE, von Moltke J, Dunipace EA, Henry T, Sun YH, Cado D, Dietrich WF, Monack DM, Tsolis RM, Vance RE. Critical function for Naip5 in inflammasome activation by a conserved carboxy-terminal domain of flagellin.Nature Immunology. 9:1171-8. 2008. *These authors contributed equall

Persson J, Vance RE. Genetics-squared: combining host and pathogen genetics in the analysis of innate immunity and bacterial virulence.Immunogenetics. 59:761-78. 2007.

Persson J, Beall B, Linse S, Lindahl G. Extreme sequence divergence but conserved ligand-binding specificity in Streptococcus pyogenes M protein. PLoS Pathogens. 2:e47. 2006.