lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utvecklingshematopoes

Välkommen till forskargruppen Utvecklingshematopoes

Gruppen har bytt institution från och med sedan 2015 och återfinns här:

http://www.med.lu.se/labmedlund/molecular_hematology


David Bryder, PhD, forskargruppsledare, Docent
Utvecklingshematopoes
046-222 39 51
David.Bryder@med.lu.se


Vår forskargrupp fokuserar på den process varigenom blodceller bildas, så kallad hematopoes. Den har till uppgift att förse en individ under en livstid med alla typer av mogna blodceller. De flesta blodceller har en väldigt kort livslängd (många bara en dag), och  kroppen behöver därför effektivt kunna producera nya celler för att kunna ta hand om så grundläggande funktioner som syretransport, förhindrande av blödningar samt för att upprätthålla ett effektivt försvar mot olika infektioner.

Hematopoetiska stamceller, en sällsynt celltyp som normalt återfinns i benmärg, är ytterst ansvariga för produktion av alla typer av blodceller och kan även anpassa produktionen till individens behov. Dessutom har stamcellerna en helt unik egenskap - de kan producera nya stamceller.

Många aspekter av åldrande karaktäriseras av en oförmåga att återgå till ett normaltillstånd efter stress, och blodsystemet i synnerhet är associerat med många åldersrelaterade förändringar, bland annat större infektionsbenägenhet samt en ökad förekomst av leukemier.

Vår tidigare forskning har visat att många av dessa förändringar kan härledas till en förändrad stamcellsfunktion, och vi arbetar nu med att identifiera och karaktärisera genetiska mekanismer som bidrar till det förändrade beteendet hos gamla stamceller.

Åldrande av stamceller

Gruppen hette tidigare "Åldrande av stamceller" men har bytt namn eftersom forskningsinriktningen förändrats över tid.