lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

KONTAKT

Developmental Neurobiology
BMC A11
Lund University
SE-221 84 Lund, Sweden
Tel: +46 46 222 06 20
Fax: +46 46 222 05 59
E-mail: Malin.Parmar@med.lu.se 

Nytt namn?

Forskargruppen hette tidigare "Utvecklingsneurobiologi" men har bytt namn för att bättre spegla den aktuella forskningsinriktningen.