lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Translationell neurogenetik

Vi på Enheten för Translational Neurogenetics studerar den komplexa genetiken som till stor del avgör vem som drabbas av Parkinsons sjukdom. Gruppen är en del av det strategiska forskningsområdet MultiPark, vilket bildats i syfte att öka livskvaliten för Parkinsonpatienter. Vår specifika kompetens ligger i neurodegenerativa modeller, translationell genetik och humana studier. För dessa ändamål har vi etablerade genetiska Parkinsonmodeller i mus och råtta, primära cellodlingar och cellinjer. I samarbete med MultiPark och Region Skåne etablerar vi under 2013-2015 en biobank för genetisk analys av prover från Parkinsonpatienter och kontroller.

För mer information om vår grupp och forskning, besök vår engelska hemsida.