lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Proteinfosforylering

olga goeransson

Olga Göransson,  PhD, gruppledare
Telefon: 046 222 95 52
Fax: 046 222 40 22
Epost: Olga.Goransson@med.lu.se

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och Typ 2 diabetes (T2D, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av T2D. Huvudsakligt fokus är på kinaset LKB1, som reglerar en kinas-familj bestående av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) och 12 av dess släktingar. Denna signalkedja är ett mål för det anti-diabetiska läkemedlet metformin, och deltar i många cellulära aktiviteter, till exempel omsättning av näringsämnen och reglering av energibalansen.