lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Neuroinflammation

Vår forskargrupp, Laboratoriet för Experimentell Neuroinflammation, grundades 2013 och finns på BMC i Lund.

Vi studerar funktionen av hjärnans inflammatoriska celler, de så kallade mikrogliacellerna, vid olika hjärnsjukdomar. Vi tror att kunskapen om hur mikrogliaceller kommunicerar och aktiveras genom immunomodulatoriska ämnen och vesiklar är en viktig del i framtida behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar.

De sjukdomar som vi är speciellt intresserade av är Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, vaskulär demens och hjärnischemi (t.ex. stroke och hjärnskadan efter hjärtstillestånd).

Vårt mål är att förstå betydelsen av mikrogliaceller vid den inflammationen som uppstår vid neurodegeneration och hur mikrogliasvaret kan moduleras för att skydda nervcellerna och stödja deras normala funktion.

Vi tittar specifikt på hur mikrogliaceller påverkas av Abeta-plack som ansamlas i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Vi studerar även hur mikrogliacellerna påverkas av alphasynuclin, ett protein som är kopplat till Parkinsons sjukdom.

Ett av våra andra forskningsområden är fysisk träning, som anses vara en viktig del för behandlingar av flera sjukdomar i hjärnan. Vi undersöker dess betydelse för den skadade hjärnan.  Vår grupp studerar även hur en ny cellsorteringsteknik, akustofores, kan tillämpas inom neurovetenskapen.


Deierborg's Group

Forskargruppen på gymmet, där man kan titta på fysisk träning och dess positiva effekt vid neurodegeneration. Från vänster: Marina Castro Zalis, Antonio Boza Serrano, Tomas Deierborg, Martina Svensson och Hilmer Olai.

Confocal image

Confocal image
Confocal image of an amyloidbeta (Aβ) plaque from a human Alzheimer's Disease subject. The inflammatory cells of the brain, microglia (green) is shown in association with the Aβ plaque (red).

Kontakt

Tomas Deierborg
PhD, docent, forskargruppsledare
Tel: 046-222 01 97, 070-970 82 12,
E-mail: Tomas.Deierborg@med.lu.se 
Besöksadress: BMC B11, Sölveg 19, Lund

Behöver du utförligare adressuppgifter?

Publikationer

Besök Lunds universitets publikationsdatabas för att hitta Tomas Deierborgs publikationer:

Finansiering