lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till Neurogastroenterologi

Eva Ekblad

 

Eva Ekblad, dr med vet, professor, prefekt 
Tel 046 222 06 88
E-post: Eva.Ekblad@med.lu.se 

Forskargruppen arbetar under ledning av Eva Ekblad, professor i histologi,

Vår pågående forskning är inriktad på att identifiera störningar i det enteriska nervsystemet i samband med olika typer av tarmfunktions-rubbningar och buksmärta.

Flera funktionsstörningar i mag-tarmkanalen har troligen sin grund i rubbningar i tarmens eget nervsystem ( det enteriska nervsystemet; ENS). Mer än 100 miljoner nervceller med ett stort batteri av olika signalsubstanser reglerar och kontrollerar aktiviteten i magsäck och tarmar. Enteriska nervsystemet samspelar i ett komplext system med hjärna och ryggmärg (det centrala nervsystemet),immunförsvar och endokrina organ. ENS omfattar system av flera olika typer av nervceller, lokaliserat inom mag-tarmkanalen. Då det fungerar självständigt, utan styrning från centrala nervsystemet, har det enteriska nervsystemet kallats vår andra hjärna eller bukhjärnan.

Inflammation eller andra skador på tarmens nervceller orsakar en störd tarmfunktion, och ökad kunskap om bakomliggande mekanismer leder förhoppningsvis till bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Kontaktinformation

Neurogastroenterologi
Inst f experimentell medicinsk vetenskap 
Lunds universitet
BMC B11, 221 84 Lund
tel: 046 222 06 88
fax: 046 222 45 46

 

Related links at Lund University: