lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till Neurobiologi - Anders Björklunds forskargrupp

Vår forskning är inriktad på att utveckla nya behandlingsmetoder för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, framför allt Parkinsons sjukdom. Vi arbetar dels med att utveckla nya djurexperimentella modeller för att i detalj kunna följa och studera skademekanismerna och skadeförloppet vid Parkinsons sjukdom, dels med att utveckla metoder som kan blockera skadeprocessen eller återställa funktion hos dessa patienter. Vi använder stamceller för att ersätta de nervceller (mellanhjärnans dopaminerga nervceller) som dör i sjukdomsprocessen, och genbärande virus-vektorer för att tillföra gener som kan hjälpa de dopaminerga nervcellerna att överleva. Pågående forskningsprojekt finns beskrivna på vår engelska hemsida.

Kontakt

neurobiology logo

 
Anders Björklund, Professor 
Neurobiologi
Lunds Universitet
BMC A11, SE-221 84 Lund
Tel: +46 46 222 05 40
Fax: +46 46 222 05 59
E-mail: Anders.Bjorklund@med.lu.se