lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Neurala gränsytor

nils danielsen

 

Nils Danielsen, professor, MD, PhD

forskargruppschef för Neurala gränsytor

.

Möjligheten att operera in elektroder i hjärna och ryggmärg för att registrera signaler eller stimulera specifika områden kan teoretiskt förbättra livskvalitén för många patientgrupper. Vårt projekt syftar till att utveckla en ny generation av elektroder och att analysera de vävnadsreaktioner som uppkommer i nervvävnad efter elektrodinsättning. Projektet ingår som en integrerad del i det tvärvetenskapliga Neuronano Research Center's (NRC) forskning. I samarbete med Handkirurgiska kliniken i Malmö studerar vi hur perifera nerver reagerar efter nervskada.

Vi har fokuserat på hur syntesen av en specifik neuropeptid, PACAP, förändras efter skada och hur syntesen kontrolleras av olika neurotrofiner. Neuropeptider fungerar troligen som modulerare av nervsignaler och de bidrager också till nervcellsöverlevnad efter nervskada. Just PACAP anses kunna öka smärtupplevelsen efter skada.

Kontaktinfo

Prof Nils Danielsen
Neurala Gränsytor
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap 
Lunds Universitet
BMC F10, 221 84 Lund
tel: 046-142603
e-mail: Nils.Danielsen@med.lu.se 

SmartHand video

smarthand video demonstration

 

Relevanta länkar vid Lunds Universitet: