lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Neural plasticitet och reparation

 

jia yi li

Jia-Yi Li, professor, forskarguppsledare
Neural Plasticitet och Reparation
Inst f Experimentell Medicinsk Vetenskap
Tel: +46 (0) 46-2220525
Fax: +46 (0) 46-2220531
e-post: Jia-Yi.Li@med.lu.se


 

Välkommen

Vårt huvudintresse är att studera patogena mekanismer vid parkinsons och huntingtons sjukdom. Vi letar efter botemedelsstrategier för att påverka dessa sjukdommar.

 

Vi arbetar just nu med följande projekt:

1) Patogena mekanismer i neurodgenerativa sjukdomar, speciellt parkinsons och huntingtons. Inriktningen är i huvudsak synaptisk dysfunktion, axondegeneration och avvikelser i synaptisk plasticitet.

2) Stamcellsterapi med transplantationssyfte vid parkinsons. Syftet är att stärka cellöverlevnaden och axontillväxten, konservera en speficik neuronfenotyp och förbättra den funktionella integrationen.

3) Neurotillväxt i utveckling, hos vuxna individer och vid sjukdom.

4) Neuroinflammation, speciellt i mikroglia, vid utveckling av parkinsons och huntingtons sjukdomar.

5). Intraneuronal trafficking (eller axontransport) av membranassocierade proteiner och förändringar i neurodegeneration.


Adress

Neural Plasticitet och Reparation
Inst f Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds Universitet
BMC A10
22184 Lund

Bidragsgivare

 Andra relevanta länkar