lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nanomedicin och biomaterial

Maria Kempe

Docent, forskargruppsledare Maria Kempe

Tel: +46 46 2220857 (dir),
+46 70 2220857 (mobil)

E-mail: maria.kempe@med.lu.se

Det övergripande målet är att utveckla nya innovativa material, koncept och strategier för olika tillämpningar in vitro och in vivo. Forskningen försiggår i gränsytan mellan medicin, kemi, nanoteknologi, och materialvetenskap. Vårt huvudfokus är på syntes av nya typer av mikro- och nanopartiklar. Inom området nanomedicin utvecklas nanopartiklar för målinriktad terapi och diagnos (theranostics). För in vitro-tillämpningar utvecklar vi bärarmaterial för fastfassyntes och fastfas-screening och polymerbaserade igenkänningselement för analys av kliniska prover, miljöprover och livsmedelsprover. Alla material designas så att de interfererar minimalt med den matris de kommer  i kontakt med. För medicinska tllämpningar adresserar vi biokompatibilitets- och toxicitetsfrågor.

Nytt namn?

Forskargruppen hette tidigare "Biomedicinsk polymerteknologi" men har bytt namn för att bättre representera den aktuella forskningsinriktningen.